Role dusičnanů v biobazénech

Jak ovlivňují dusičnany tvorbu biofilmu v biobazénech

Výskyt řas v biobazénech omezujeme odbouráváním fosfátů z vody pod ideální úroveň 10μg/l prostřednictvím tvorby biofilmu (především na filtračních mediích). Při tomto procesu se také spotřebovává dusík (zjednodušeně řečeno na jeden díl fosfátu deset dílů dusíku). Dusík získají bakterie z dusičnanů NO3, proto je vhodné jejich přítomnost v biobazénech sledovat a udržovat na optimální úrovni mezi 5 a 50 mg/l vody. Pokud dusičnany již nejsou přítomny, nedochází k dalšímu růstu biofilmu a odbourávání fosfátů se zastaví. To znamená, že stávající fosfáty jsou k dispozici pro řasy (modrozelená řasa), které umí vázat atmosférický dusík, a proto mohou také růst ve vodě i bez dusíku.

Jakmile tedy klesne obsah dusičnanů (NO3) pod 5 mg/l, doporučujeme přidat na začátku sezóny (duben) hnojivo Hydrobalance JARO (Filtercraft FRÜHJAHR), které obsahuje dusík ve formě amoniaku, draslík, hořčík a další stopové prvky. Doporučená dávka je 1 kg na 50 m³ přírodní bazénové vody. Následně se používá každých 4–5 týdnů (max do konce srpna) hnojivo Hydrobalance LÉTO (Filtercraft SOMMER), přičemž zde platí dávkování 1 kg pro 100 m³ přírodní bazénové vody.

Přesný roční požadavek na množství hnojiva HYDROBALANCE Filtercraft nelze určit, záleží na místních podmínkách, parametrech dopouštěcí vody atd. Avšak stále platí, čím více fosfátů vstoupí do vašeho biobazénu (vnosem, spadem, koupajícími se osobami atd.), tím více dusíku je spotřebováno při tvorbě biofilmu a je nutné ho dodat.

Množství dusičnanů ve vodě je možné orientačně ověřit jednoduchým testerem OASE AquaActiv QuickSticks 6in1. Jakmile naměříte pomocí tohoto testeru hodnotu NO3 nižší než 10 mg/l je to signál doplnit hnojivo Hydrobalance Filtrecraft.

(Pro info – amoniak NH3 se změní na dusitany NO2 a ty na dusičnany NO3, ze kterých bakterie rozkladem využijí dusík).